-->

Panduan Soal Agama Islam SD Kelas IV

Safitri.info | Jumat, 14 September 2018
Pelajarilah Soal-soal Ujian Agama Islam Kelas IV SD di bawah ini dengan teliti.

1. Berwudu’ untuk menghilangkan ...........
a. Hadas kecil                              c. Najis
b. Hadas besar                            d. Kotoran

2. Membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar disebut...........
a. Berwuduk                               c. Bersuci
b. Istinjak                                    d. Mandi

3. ............ Bacaan diatas merupakan do’a........
a. Masuk sekolah                       c. Masuk WC
b. Masuk mesjid                         d. Masuk rumah

4. Rukun wudu’ ada..............
a. 6                                          c. 8
b. 7                                          d. 9

5. Memnasuh muka sewaktu berwudu’ termasuk salah satu.....wudu’
a. Suna                                  c. Syarat
b. Rukun                                d. Yang membatalkan

6. Salah satu diperbolehkan melakukan tayamum yaitu..............
a. Ingin senang
b. Malas kena air
c. Malas berwudu’
d. d. Sulit mendapatkan air

7. ..................... Lafaz diatas adalah niat................
a. Tayanum                         c. Mandi
b. Wudu’                             d. Salat

8. Nabi Ayyub putra dari nabi...................
a. Ibrahim as                     c. Ya’kub as
b. Musa as                        d. Ishaq as

9. Teladan yang dapat kita ambil dari kisah nabi Ayyub adalah ..............
a. Santun                           c. Sabar
b. Berani                            d. Jujur

10. Isteri nabi Ayyub bernama.............
a. Khodijah                       c. Asyiah
b. Rahma                         d fatimah

11. Nabi Ayyub menderita sakit selama .............
a. 7 tahun                         c. 9 tahun
b. 8 tahun                         d. 10 tahun

12. Nabi musa hidup semasa raja............
a. Namruz                       c. Talut
b. Firaun                         d. Jalut

13. Ibu nabi Musa bernama ......
a. Fatimah                       c. Yukabat
b. Aisya                           d. Asiah

14. Teladan yang dapat kita ambil dari kisah nabi Musa adalah ....
a. Santun
b. Dermawan
c. Sabar dan pemberani
d. Berani dan penolong

15. Salah satu mukjizat nabi Musa adalah ......
a. Tongkat bisa jadi ular
b. Menyembuhkan berbagai macam penyakit
c. Tidak hangus dibakar api
d. Dapat berbicara dengan binatang

16. Sewaktu firaun ingin membunuh Musa, maka ia keluar dari Mesir menuju negeri .......
a. Madyan                         c. Arab
b. Madinah                        d. Mekah

17. Nabi Musa bertemu dengan dua orang wanita yang sedang mengambil air untuk minum ternaknya, kedua wanita itu adalah anak dari nabi...........
a. Yusuf                           c. Ayub
b. Syuaib                         d. Zulkifli

18. Teladan yang dapat kita ambil dari nabi Harun adalah ....
a. Kejujurannya              c. Kesetiaannya
b. Keserakahannya        d. Kebenciannya 

19. Yang selalu mendampikingi nabi Musa untuk memui firaun adalah ..........
a. Nabi yusuf                   c. Nabi Harun
b. Nabi Ayyub                  d. Nabi Daud

20. Yang membuat patung anak sapi sepeninggal Musa pergi kebukit Sinai bernama................
a. Samiri                        c. Samaun
b. Sakiri                         d. Sammini

21. Nama asli nabi Zulkifli adalah ........
a. Bahrun                      c. Basyir
b. Bahri                          d. Basyar

22. Zulkifli artinya .........
a. Kuat                           c. Tegas
b. Sanggup                    d. Berani

23. Zulkifli adalah anak dari nabi..................
a. Ayyub as                    c. Harun as
b. Ibrahim as                  d. Syuaib as

24. Nabi Zulkifli adalah nabi yang urutan ... dari nabi yang dua puluh lima .
a. 11                              c. 13
b. 12 `                            d. 14

25. Nabi Zulkifli melakukan salat dalam sehari sebanayak..............
a. 10 kali                        c. 80 kali
b. 50 kali                        d. 100 kali

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

- Berkomentarlah sesuai dengan topik