-->

Soal Ujian PKN Semester SD dan MI Terbaru Untuk Kelas 1

Safitri.info | Jumat, 11 Agustus 2017
Berikut ini adalah contoh-contoh soal ujian PKN untuk SD dan Sekolah MI Kelas 1 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling benar !
1.       Sikap yang baik terhadap adik adalah ............
a.       Menyayangi
b.      Menganggu
c.       Membenci
soal SD dan MI PKN terbaru

2.       Kita harus bersyukur kepada ........
a.       Tuhan                    b. Api                          c. Patung

3.       Sekolah adalah tempat untuk mencari.........
a.       Uang                      b. Ilmu                        c. Harta

4.       Pemimpin dalam keluarga adalah...............
a.       Kakak                     b. Ayah                       c. Paman

5.       Kita belajar rajin bertujuan untuk mendapatkan nilai......
a.       Bagus                     b. Jelek                       c. Biasa

6.       Anak tidak patuh kepada orang tua . orang tua berhak untuk...............
a.       Menghukum
b.      Memberi hadiah
c.       Melindungi

7.       Hak anak dirumah dipenuhi oleh .......
a.       Orang tua            
b.      b Guru                  
c.       Teman bermain

8.       Hak dimiliki oleh .............
a.       Semua orang
b.      Anak saja
c.       Orang tua saja

9.       Kamu merasa lapar, kamu berhak untuk .......
a.       Tidur                       b. Istirahat                c. Makan

10.   Mintalah hakmu dengan.......
a.       Sopan b                 b. Marah                    c. Berteriak

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

- Berkomentarlah sesuai dengan topik