Latihan Soal UTS Kelas 1 SD/MI Tema 1 Subtema 3 Aku Merawat Tubuhku PG ~ Bagian - 6

pilihlah salah satu jawaban soal berikut dengan tepat.

1. jajanan dipinggir jalan banyak dihinggapi..
   a. kupu-kupu
   b. lebah
   c. lalat

2. berikut urutan bilangan yang tepat adalah........
    a. 2 4 5
    b. 3 4 6
    c. 5 6 7

3. bobi keramas menggunakan.........
    a. sabun
    b. odol
    c. sampo

4. sila menggosok gigi supaya .......
    a. bersih dan kuat
    b. kuat dan hitam
    c. berlubang

5. ida membeli 6 buku
    ibu mmembeli 2 buku
    banyak buku ada.......
   a. 6
   b. 7
   c. 8

6. lala membeli 2 pemotong kuku
    ayah membeli 4 pemotong kuku
   banyak pemotong kuku ada.....
   a. 6
   b. 7
   c. 8

7. bobi mempunyai 8 ikan
    vivi memberi 2 ikan kepada bobi
    banyak ikan bobi adalah
    a. 10
    b. 9
    c. 8

8.  2..............4
     bilangan yang tepat untuk mengisi deretan bilangan atas adalah.....
     a. 1
     b. 3
     c. 5

9. berikut Urutan bilangan yang tepat adalah...
    a. 15 17 19
    b. 14 15 16
    c. 17 19 20

10. 16 17 .........19
      bilangan yang tepat untuk mengisi deretan bilangan di atas adalah..
      a. 15
      b. 18
      c. 20

0 Response to "Latihan Soal UTS Kelas 1 SD/MI Tema 1 Subtema 3 Aku Merawat Tubuhku PG ~ Bagian - 6"

Post a Comment

- Berkomentarlah sesuai dengan topik
- Tidak diperkenankan promosi
- Komentar Link akan dilaporkan kekantor Lurah terdekat

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel