Contoh Soal Ujian Penjas SD Kelas 1

· · 0 komentar


MATA PELAJARAN    : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
KELAS                          : 1 ( SATU )
SEMESTER                   : 1 ( SATU )

1.      Memperkenalkan diri menyebut ?.....
a.       Cita-cita
b.      Orang tua
c.       Nama

2.      Ibu dari ayah adalah ............
a.       Nenek
b.      Paman
c.       Bibi
soal penjas SD kelas 1 
3.      Tono adalah contoh nama...........
a.       Panjang
b.      Panggilan
c.       Alamat

4.      Aku dilahirkan oleh ........
a.       Nenek
b.      Ibu
c.       Ayah

5.      Kepada Ayah kita harus.............
a.       Kasar
b.      Sopan
c.       Keras

6.      Pengalaman diri yang lucu membuat...........
a.       Sedih
b.      Menangis
c.       Tertawa


7.     Terjatauh dari sepeda adalah pengalaman yang................
a.       Menyedihkan
b.      Menyenangkan
c.       Memaluka
 
8.      Mendapat hadiah ulang tahun adalah pengalaman yang........
a.       Menyenangkan
b.      Menyedihkan
c.       Lucu
 
9.      Lantai bersih terhindar dari
a.       Makanan
b.      Obat
c.       Penyakit

10.  Waktu kecil aku di beri asi oleh ......
a.       Ayah
b.      Ibu
c.       Kakak

11.  Contoh kasih sayang adalah.........
a.       Memukul anak
b.      Tidak memberi makana
c.       Menemani anak saat belajar

12.  Bila melakukan kesalahan sebaiknya kita........
a.       Minta maaf
b.      Berterima kasih
c.       Selamat pagi

13.  Orang tua mendidik anaknya dengan ........
a.       Kebencian
b.      Kemurahan
c.       Kasih sayang

14.  Berkelahi dengan teman merupakan contoh hidup.......
a.       Rukun
b.      Tidak rukun
c.       Damai
 
15.    Bermain bersama adik merupakan contoh sikap....
a.       Rukun
b.      Tidak rukun
c.       Kasar

0 komentar:

Post a Comment

- Berkomentarlah sesuai dengan topik
- Tidak diperkenankan promosi
- Komentar Link akan dilaporkan kekantor Lurah terdekat